Hyvinvointikasvatuksen ja laaja-alaisen
osaamisen ratkaisu alakouluille

Toiminnallista oppimista hyvinvointia vahvistaen

Breikkeri on Happian kehittämä ainutlaatuinen hyvinvointikasvatuksen verkkotyökalu alakouluille. Sen tehtävät vievät oppilaat ömppien maailmaan, jossa harjoitellaan toiminnallisesti ja innostavasti esimerkiksi vuorovaikutus-, tunne- ja ongelmanratkaisutaitoja – terveellisiä elämäntapoja unohtamatta. Breikkeri helpottaa opettajan työtä kokoamalla kattavan toiminnallisen tehtäväpankin, joka pohjautuu laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Se sopii erinomaisesti työvälineeksi myös muille lasten kanssa päivittäin työskenteleville ammattilaisille (esim. koulukuraattori, terveydenhoitaja, kerho-ohjaajat). Breikkerin lyhyet tehtävät rytmittävät koulupäiviä oppilaan itsetuntemusta ja kokonaishyvinvointia vahvistaen.

Laaja-alaista osaamista koulupäiviä rytmittäen

Peruskoulujen uusi opetussuunnitelma toi mukanaan käsitteen laaja-alainen osaaminen. Se tarkoittaa ihmisenä ja kansalaisena kasvamisen perustaitoja, joita harjoitellaan oppiaineiden rinnalla. Breikkeri sisältää valmiita harjoitteita lapsen itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen sekä kestävän yhteisön ja ympäristön rakentamiseen. Näiden taitojen harjoittelu on sidottu osaksi laaja-alaista osaamista. Toiminnallisen toteutuksen ansiosta tehtävät lisäävät myös oppilaiden liikettä ja aktiivisuutta – ei pelkästään taukojumppaa, vaan toiminnallisuutta oppimisen vuoksi.

Referenssit

Lue myös uutiset ja case-jutut Breikkeristä täältä.

"Breikkeri-konsepti koulupäivän rytmittäjänä on mainio. Aivot ja aistit tarvitsevat päivän aikana eri tyyppistä ravintoa, jotta ylläpidetään vireystilaa ja kyetään suuntaamaan tarkkaavaisuutta. Kehotietoisuutta ja eri aisteja ruokkivat toiminnalliset tehtävät tuottavat flowtiloja, joissa luovuus kukkii ja siten myös ongelmanratkaisutaitojen kehittymiselle on otollinen olotila." - Sari Kuivas, fysioterapeutti ja soveltavan liikunnan asiantuntija, Vau ry

"Ei enää ohjekansioita, ei välineiden hakua jumppasalista. Kaikki löytyy omalta koneelta. Meillä on kuitenkin 75 minuutin tunnit, niin tällainen on tarpeellista." - Heidi Sipilä, luokanopettaja, Kuivaniemen koulu. Uusilla tavoilla puhtia koulutunteihin – hyvinvointikasvatuksen uudet tuulet puhaltavat Kuivaniemellä. Lue lehtijuttu Breikkeristä!

"Ope, ei kai me olla unohdettu ömppejä tältä päivältä!" - Ritaharjun koulu, 1. luokan oppilaiden suusta

"Breikkeri on helppokäyttöinen, mukaansatempaava ja hyödyllinen työkalu. Monipuoliset toiminnalliset tehtävät parin klikkauksen päässä." - Max ja Aleksi, luokanopettajaopiskelijat

"Tuemme koulua sopivalla tavalla vuosittain. Mietimme sopivaa kohdetta ja löysimme Breikkerin. Se osoittautui kiinnostavaksi ja innostavaksi työkaluksi nimenomaan meille tärkeiden asioiden kuten terveellisten elämäntapojen ja vuorovaikutustaitojen opetteluun. Myös koululla innostuttiin tästä ja niinpä me kustansimme Breikkerin koulullemme koko vuodeksi." - Ninnu Kinnunen, Herajärven koulun vanhempainyhdistys – Hervoton

Kokeile harjoituksia

Breikkeri sisältää jopa 100 erilaista harjoitetta. Tehtävät ovat monikanavaisia: niistä löytyy kirjalliset ja ääniohjeet, kuvia, musiikkia ja animaatioita. Kaikki tehtävät voidaan suorittaa luokkatilassa eikä etukäteisvalmisteluja tarvita. Breikkeri elää kouluvuoden mukana vaihtuvin teemoin ja ajankohtaisiin ilmiöihin liittyvin tehtävin, joten se on koko ajan tuore.

video video video

Valloittavat, erilaiset osaajat – ömpit

Breikkerin ömpeillä on omat erityiset piirteensä. He opastavat omien vahvuuksiensa kautta oppilaita näiden asioiden pariin ja opettavat myös ymmärtämään erilaisuutta, tasavertaisuutta ja monentyyppistä kommunikointia.

EGI
BLOKI
BIGI
ZENI

EGI

Egi on tutkiva ja pohtiva lukutoukka, osallistuva ja ketterä ongelmanratkaisija. Hänen erityistaidot ovat kieriminen, nopeasti taputtaminen, oivaltaminen ja tiedon kerääminen.
egi

BLOKI

Bloki on toimelias, innostuva ja liikunnallinen. Hän on kannustava luonne, joka heittäytyy uteliaasti kokeilemaan uusia asioita. Blokin erityistaitoja ovat voltin hyppääminen, irvistely, keholla tunteminen, nopeus.
bloki

BIGI

Bigi on herkkä ja tunteellinen. Hän on harvasanainen, mutta erittäin ystävällinen, luotettava ja auttavainen. Hänen erityistaitojaan ovat viheltäminen, halaaminen, toisten huomioiminen ja joustaminen.
bigi

ZENI

Zeni on rauhallinen ja itsekseen viihtyvä, mutta hyvin ystävällinen ja huolehtivainen. Zeni kommunikoi hymyllä ja hymistelyllä. Hänen erityistaitoja ovat tasapainoilu, keskittyminen, aistiminen ja hyvän mielen jakaminen.
zeni

Breikkerin tekijöitä

 

Breikkeri on opetus-, liikunta- sekä digitaalisen alan ammattilaisten kehittämä. Jokaisen tehtävän on käynyt läpi myös erityislasten parissa työskentelevä ammattilainen – Breikkeri pyrkii siis yhdistämään, ei jättämään ketään ulkopuolelle. Opettajien käytännön työ ja sen haasteet ovat tuttuja ja otettu huomioon: Breikkeristä on tehty aidosti opettajan työtä helpottava ja se on pilotoitu aidoissa, erilaisissa luokkatilanteissa.

Sanna Virtanen

Happian perustaja ja toimitusjohtaja, liikuntakasvatuksen ammatillinen opettaja ja kahden tytön äiti. Sanna on toiminut paitsi opettajana myös erilaisissa kehittämistehtävissä luomassa ratkaisuja elämänkaaren kattavan hyvinvoinnin lisäämiseen. Vahva voimistelu- ja tanssitausta, josta ammentaa inspiraatiota myös työhönsä.

Paula Puumalainen

Luokanopettaja, mediatuottaja ja tanssinopettaja. Paula on mukana sisältötyötyhmässä, joka tuottaa Breikkerin tehtävät. Luokanopettajana pitää työnsä kulmakivenä ympäröivän maailman tutkimista kehollisesti, vuorovaikutuksellisesti ja ilmaisullisesti, ja tätä näkemystä on tuonut myös Breikkeriin.

Anniina Perttunen

Opettaja, seuratoimija, nuorten liikunnan kouluttaja. Anniina on osa Breikkerin tehtäviä kehittelevää sisältötyöryhmää. Luokanopettajan työssään hän pitää keskeisenä toiminnallisuutta, kokemuksellisuutta ja monipuolisten mahdollisuuksien tarjoamista lapselle taitojensa kehittämiseen ja ihmisenä kasvamiseen.

Jouni Aarnipuro

Happian oma luovan suunnittelun ja teknisten ratkaisujen asiantuntija, jonka kynästä ovat syntyneet mm. Breikkerin valloittavat hahmot, ömpit. Jouni on pitkän linjan digimies, jolla on takanaan kymmenvuotinen ura mainostoimistoympäristössä. Perheenisä, jonka luomisvimma ulottuu myös kuvataiteeseen ja musiikkiin.

Kiinnostuitko?

 

Haluatteko Breikkerin alakoulullenne? Nyt se on myynnissä! Jätä meille viesti, niin otamme teihin yhteyttä ja teemme tarjouksen. Tehdään teidänkin koulustanne Breikkeri-koulu!

Takuulla innostavaa oppimista

Breikkeri on kasvatus- ja liikunta-alan ammattilaisten suunnittelema ja aidoissa oppimisympäristöissä kehitetty. Se on käytössä jo useissa suomalaisissa alakouluissa. Lupaamme, että Breikkeri tuo iloa ja innostavia happihyppyjä koulupäivään, ja annamme palvelulle 100% tyytyväisyystakuun.

FAQ – usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuka on kehittänyt Breikkerin?

Breikkeri on Happia Oy:n (www.happia.fi, y-tunnus 2810607-7) tuote. Happia on oululainen elämyksellistä hyvinvointikasvatusta tarjoava yritys. Breikkeriä on kehitetty reilun vuoden asiantuntijatiimissä, joka koostuu opetus-, kasvatus- ja liikunta-alan ammattilaisista sekä kumppanuuskouluista, joissa tuotetta on pilotoitu aidoissa oppimisympäristöissä.

Mitä palvelun käyttöönotto vaatii järjestelmältä? Entä käyttäjältä?

Nettiselaimen ja toimivan verkkoyhteyden. Palvelu toimii kaikilla päätelaitteilla, joten sitä voi käyttää myös matkapuhelimella tai tabletilla. Käyttäjältä palvelu vaatii voimassaolevan koulukohtaisen tilauksen eli toimivat käyttäjätunnukset, joilla kirjaudutaan sisään palveluun osoitteessa www.breikkeri.fi. Palvelu on suunniteltu selkeäksi ja helppokäyttöiseksi ja kaikki ohjeistukset sisältyvät Breikkerin tehtäviin, joten palvelun käytön voi aloittaa ilman erityisiä valmisteluja.

Jos kuitenkin tulee tenkkapoo… Tarjoatteko käyttäjätukea ongelmatilanteissa?

Totta kai. Saat meihin yhteyden chatin tai yhteydenottolomakkeen kautta suoraan breikkeri.fi-sivustolla. Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen tuki@breikkeri.fi.

Onko palvelun käyttäjille olemassa kanavaa kehitysideoille, ja saisiko jossain kanavassa jaettua käyttäjäkokemuksia ja -vinkkejä?

Käyttäjillä on laajat mahdollisuudet vaikuttaa palvelun kehityssuuntaan ja kuulemme mieluusti ehdotuksia ja ideoita, kuinka voimme kehittää Breikkeriä entistäkin paremmaksi. Seuraamme tehtävien käyttöastetta, ja otamme sen huomioon tulevia harjoituksia kehittäessä. Jokaisesta tehtävästä löytyy palautteenanto- sekä tähtiluokitusmahdollisuudet. Palautteen avulla voimme tuoda lisää mielenkiintoisia ja suosittuja harjoituksia jatkossakin sekä kerätä kuukauden vinkkejä sivuillemme. Parhaita vinkkejä myös palkitaan aika ajoin.

Onko Breikkeri mielestänne ainoa tapa vastata laaja-alaiseen oppimiseen?

Breikkeri ei ole ainoa tapa, joskin lupaamme sen olevan ainutlaatuinen tuki ja apu opettajan työn helpottamiseen. Breikkerin tehtävät on suunniteltu vastaamaan opetussuunnitelman laaja-alaisiin osaamistavoitteisiin, joten opettajan ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa tehtävien etsimiseen erilaisista lähteistä. Breikkeri ei kuitenkaan poissulje mitään, ainoastaan auttaa.

Millaiset toimitus- ja käyttöehdot teillä on?

Voit tutustua käyttöehtoihin täällä. Palvelu on koululla käytössä heti tilauksen jälkeen. Sopimuskausien pituudet vaihtelevat 1-3 lukuvuotta, koulun oman valinnan mukaisesti. Minimi sopimuskausi on 1 lukuvuosi, joka voi olla myös kuluva lukuvuosi.

Onko käyttäjien määrää rajoitettu?

Ei ole. Koulun yhteisillä tunnuksilla sitä voi käyttää koko opetushenkilökunta, mukaan lukien sijaiset, sekä muut lasten kanssa päivittäin työskentelevät ammattilaiset, kuten kerho-ohjaajat, kuraattorit tai terveydenhoitajat – ja vaikkapa yhtä aikaa. Tunnuksia ei saa luovuttaa muille kuin koulun omalle henkilökunnalle.

Mitä jos koulun oppilasmäärä kasvaa kesken sopimuskauden, tuleeko hintaan muutoksia?

Hinta perustuu sopimuksentekohetken oppilasmäärään, eikä sopimuksiin luonnollisestikaan tehdä muutoksia kesken sopimuskauden. Myöskään takautuvasti emme tee mitään muutoksia sopimuksiimme. Uutta sopimusta tehtäessä hinta päivitetään vastaamaan sen hetkistä oppilasmäärää.

Voisimmeko neuvotella jonkinlaisen pakettiratkaisun koskien useampaa alakoulua samassa kunnassa?

Kyllä voimme. Pyydämme teitä jättämään viestin ja kertomaan viesti-kohdassa, minkälaisesta kokonaisuudesta olette kiinnostuneita, niin otamme teihin yhteyttä ja teemme teille tarjouksen.

Ota yhteyttä

Happia Oy, 2810607-7

www.happia.fi
hello@breikkeri.fi
+358 50 448 4928

Tilaa uutiskirje

Seuraa Happiaa

WordPress Video Lightbox