Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Happian rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Happia Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.8.2017. Viimeisin muutos 13.8.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Happia Oy
Y-tunnus: 2810607-7
[email protected]

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Sanna Virtanen, sanna(a)happia.fi

 

3. Rekisterin nimi

Happia Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Happia Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Happia Oy kerää asiakastietoja, jotta se pystyy tarjoamaan palvelujaan sitä koskevalle asiakasryhmälle kohdennetusti. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa Happia Oy:n ajankohtaisista asioista, tuotteista tai palveluista. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 

Keräämme ainoastaan välttämättömän tiedon ja rekisterin henkilötietoja säilytetään vain sen aikaa, kun:

 • asiakassuhde Happian ja henkilön edustaman organisaation välillä on voimassa
 • henkilö on vastuutehtävässä Happian palvelujen ja tuotteiden päätöksentekoon liittyen koulussa, varhaiskasvatusyksikössä tai kunnan sivistyspalveluissa.

 

Happia ei siis ole kiinnostunut henkilöiden tietojen keräämisestä muussa tarkoituksessa kuin henkilön edustaman organisaation tavoittamisessa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Koulu, kunta ja asema
 • Koulun/kunnan osoitetiedot
 • Tiedot tilatuista palveluista

Happia käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko

 • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.happia.fi tai www.breikkeri.fi
 • ottanut yhteyttä sähköpostitse tai chat-työkalulla osoitteessa www.breikkeri.fi
 • edustaa organisaatiota tai yhteisöä, joka on Happia Oy:n asiakas
 • julkisessa tietolähteessä (kunnan, koulun tai päiväkodin verkkosivuilla) ilmoitettu vastuuhenkilöksi alakoulun, varhaiskasvatusyksikön tai kunnan sivistyspalvelujen osalta.

Tietoja ylläpidetään jatkuvasti ja niiden oikeellisuutta vaalitaan huolella. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä joko

 • ilmoittamalla pyynnön tietojen poistamisesta rekisterinpitäjälle kirjallisesti
 • klikkaamalla peruutuslinkkiä sähköpostikirjeessä

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa, mutta ei koskaan ilman asiakkaan lupaa.

 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli rekisterinpitäjän käyttämät markkinoinnin työkalut tai tietotekniset järjestelmät sitä edellyttävät. Silloinkin niitä siirretään vain rekisterinpitäjän itsensä toimesta ja sellaisten yhteistyökumppaneiden järjestelmiin, jotka ovat sitoutuneita noudattamaan GDPR:n asetuksia.

 

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai muusta tarpeellisesta syystä.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Happia Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Tiedot asiakkaasta voidaan poistaa

 • asiakkaan vaatimuksesta
 • asiakassuhteen loppumisen vuoksi
 • jos rekisterissä oleva henkilö ei enää hoida Happian palveluihin ja tuotteisiin liittyvää vastuutehtävää koulussa, varhaiskasvatusyksikössä tai kunnassa.

Happia ei siis ole kiinnostunut henkilöiden tietojen keräämisestä muussa tarkoituksessa kuin henkilön edustaman organisaation tavoittamisessa.

 

Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.