Käyttöehdot sekä rekisteri- ja tietosuojaseloste

Happian käyttöehdot sekä rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin käytät www-sivuamme

Happia Oy:n Perhe Breikkeri -verkkopalvelun (jäljempänä “Happia”) käyttö edellyttää, että Sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea Sivustolla olevaa kirjallista aineistoa ja materiaalia riippumatta siitä, missä formaatissa ne ovat (jäljempänä ”aineisto”).

 

Palveluntuottaja

Nimi: Happia Oy

Kotipaikka: Oulu, Suomi

Osoite: Taidonkaari 10 B 17, 90570 Oulu

Y-tunnus: 2810607-7

Puhelin: +35840 759 5492

Sähköposti: asiakaspalvelu@happia.fi

 

Muutokset sivustoon ja aineistoon

Happialla on oikeus milloin ja mistä syystä tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta muuttaa Sivuston ja Aineiston sisältöä, ulkoasua, käytettävyyden tasoa, muita sivujen ominaisuuksiin liittyviä seikkoja sekä näitä käyttöehtoja taikka lakkauttaa Sivusto osittain tai kokonaisuudessaan. Happialla on lisäksi oikeus keskeyttää Sivuston toiminta huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilmoittamatta siitä ennakkoon.

 

Evästeet

Sivuston käyttäminen edellyttää evästeiden (cookies) sallimista käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Evästeiden käyttö Sivustossa johtuu sen teknisen toiminnan varmentamisesta, eikä niissä välitetä käyttäjän henkilötietoja.

 

Happian vastuu

Happia ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjälle Sivuston käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Happian tavoitteena on ylläpitää Sivusto ajantasaisena ja virheettömänä. Happia pyrkii korjaamaan Sivustolla olevat virheet ja toimintahäiriöt mahdollisimman joutuisasti. Happia ei kuitenkaan takaa, että Sivusto toimii ilman keskeytyksiä tai virheettömästi.

 

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

 

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Perhe Breikkerillä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

 

Immateriaalioikeudet

Sivuston ja siinä olevan Aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Happialle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet Sivustoon, Aineistoon ja muuhun Sivustolla olevaan materiaaliin pidätetään.

Käyttäjällä on oikeus tulostaa osia Sivustosta henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei saa julkaista, kopioida tai levittää ilman Happian antamaa kirjallista lupaa.

 

Henkilötiedot

Happia noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolain määräyksiä. Käyttäjien tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Sivuston käytöstä syntyviä käyttäjää koskevia tunnistetietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei viranomaisen tuomio tai päätös sitä edellytä. Muut tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta.

 

1. Rekisterinpitäjä

Happia Oy, Oulu

asiakaspalvelu@happia.fi ja puh. 050 534 3810

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Virtanen

asiakaspalvelu@happia.fi ja puh. 050 534 3810

 

3. Rekisterin nimi

Happia Oy:n asiakas- ja kävijärekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan käsittelyn yleisten edellytysten osalta tietosuojalakia (1050/2018).

Asiakas- ja kävijärekisterin tietoja käytetään Breikkeri -palveluiden suoramarkkinointiin ja myyntiin. Tietoja käsitellään seuraamaan käyttäjien toimintaa verkkosivuilla, kävijöiden sivustoille päätymistä, seurantaan myynnin edistymisestä ja mahdollisiin asiakasprofilointiin myyntitarkoituksissa. Tietoja käytetään myös asiakaspalveluun siinä tilanteessa, että kävijä ottaa yhteyttä Happia Oy:n työntekijöihin sivustolla olevan keskustelupalvelun tai lomakkeen kautta.

Lisäksi asiakas- ja kävijärekisterin tietoja voidaan tarvittaessa käyttää myös muutoin palvelun väärinkäytösepäilyn selvittämistarkoituksissa sekä käyttäjien kanssa kommunikoimisessa tällaisiin epäiltyihin väärinkäytöksiin liittyen. Tämä voi sisältää myös sen, että Happia Oy:n työntekijä ottaa käyttäjiin suoraan yhteyttä näiden yhteystietoja käyttäen. Samaten Happia Oy voi tarvittaessa käyttää tietoja oikeusvaateilta puolustautumisessa, niihin vastaamisessa tai muutoin pakottavan lainsäädännön vaatimalla tavalla.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Kävijöistä kerätään vierailun perusteella seuraavia tietoja:

  • Henkilöiden selaintietoja, kuten IP osoite, selaimen nimi ja versionumero, käyttöjärjestelmän nimi ja versio
  • Avatut sivut
  • Mahdolliset viittaukset, mitä kautta kävijä on sivuille päätynyt

Verkkolomakkeilla keräämme seuraavia tietoja:

  • Henkilöiden yksilöintitiedot, kuten nimi, yrityksen tai henkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero

Käyttämällä ja luovuttamalla tietoja Breikkeri sivustolla, hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn, tallentamisen ja luovuttamisen tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä ilmoittamana, että rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta (palvelumaksutiedot). Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä tai vastaavista tietolähteistä.

Tietojen keräys tapahtuu saatavilla olevilla verkkoteknologioilla, kolmannen osapuolen palveluilla ja kävijöiden oman toiminnan seurauksena.

Keräämiseen tarkoitettuja teknologioita ja palveluita ovat Google Analytics, Google Adwords, Google Search Console, seurantaan tarkoitetut evästeet, Intercom sekä verkkolomakkeet.

 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Verkkolomakkeilla annettuja henkilötietoja säilytetään ja käsitellään kolmannen osapuolen palvelussa WordPressissä ja Gmail sähköpostissa. Tietoja luovutetaan myös kolmannen osapuolen palveluun, mailchimp.com:iin, jota käytämme uutiskirjeiden ja markkinointiviestien lähettämiseen. MailChimp palvelulle luovutamme seuraavia tietoja: sähköposti, nimi ja puhelinnumero.

Emme koskaan myy tai välitä kävijöidemme ja asiakkaidemme tietoja markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin huolehdimme sitovin sopimusjärjestelyin toimeksisaajan kanssa, että henkilötietojasi käsitellään henkilötietolain ja ohjeittemme mukaisesti.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

WordPress ja Gmail palvelut toimivat Yhdysvalloissa ja tallentaa tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. WordPress tai Gmail ei itse käsittele, käytä eikä ylläpidä asiakkaiden omistamia tietoja, eivätkä täten ota rekisterin käsittelijän vastuuta.

asiakkaiden omistamien tietojen osalta. Lisätietoja osoitteessa https://automattic.com/privacy/

https://policies.google.com/privacy?fg=1

Siirrämme käyttäjien tietoja vain siinä tarkoituksessa ja laajuudessa, kuin on välttämätöntä asiakaspalvelun ja myynnin toimittamiseksi. Siirrettävät tiedot on määritelty kohdassa “Tietojen säännönmukaiset luovutukset”.

Noudatamme kaikissa tietojen siirroissa aina voimassa olevan lain säännöksiä. Huolehdimme tietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

9. Rekisterin suojaaminen

 

Manuaalinen aineisto

Happia Oy ei käsittele eikä tallenna aineistoa manuaalisesti. Tietojärjestelmistä otetut, henkilötietoja sisältävät raportit käsitellään ja hävitetään Happia Oy:n tietoturvapolitiikan mukaisesti.

 

Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä tai käsittelyä vastaan.

Organisaation sisällä kävijä- ja asiakastietoihin pääsy edellyttää erillisiä oikeuksia. Kolmannen osapuolen palveluissa Googlessa, Wordpreesissä ja MailChimpissä oleviin tietoihin pääsy on estetty organisaation ulkopuolisilta. Organisaation sisällä pääsy näihin tietoihin edellyttää erillisiä oikeuksia.

 

10. Sijaintitiedot

Vierailijoiden päätelaitteiden karkeita sijaintitietoja, kaupunki ja maa, voidaan kerätä automaattisesti käytössä olevien kolmannen osapuolen palveluiden välityksellä.

Kerättyjä sijaintitietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tässä tietosuojaselosteessa kuvatun mukaisesti asiakaspalvelun ja myynnin toteuttamiseksi.

 

11. Evästeet

Käytämme sivulla evästeitä (cookies) seurataksemme vierailijoiden käyttäytymistä sivustolla. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Seuraamme miten käyttäjät päätyvät sivustollemme, kauanko he ovat sivustollamme ja mitä sivuja he lukevat.

Käytämme sivuillamme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka mahdollistavat kolmannen osapuolen laajennusten käytön sivuilla. Näitä evästeitä asettavat Google Analytics, YouTube, Google Search Console ja Google Adwords. Voit selaimesi avulla poistaa kolmannen osapuolen evästeet käytöstä, mikäli et halua kolmannen osapuolen keräävän sinusta tietoja. Tällöin sivuston toiminta saattaa olla rajattua ja osa toiminnasta voi olla saavuttamattomissa.

 

12. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetäänHappia Oy:n toimesta. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävissä Happian Oy:n toimistossa (Taidonkaari 10 B 17, 90570 Oulu) ja osoitteessa www.breikkeri.fi. Rekisteriin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Happia Oy:n asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@happia.fi tai +358 505343810

 

13. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Happia Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteriin on tallennettu. Emme kerää yksilöllisesti tunnistettavaa tietoa sivustomme vierailijoista, joten näiden tietojen tarkistaminen ei ole mahdollista.

Vierailijoilla, jotka ovat luovuttaneet tietoja verkkolomakkeiden kautta, on oikeus tarkastaa heistä tallennetut tiedot. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@happia.fi. Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus.

 

14. Tiedon korjaaminen

Happia Oy:n asiakkaan on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti Breikkerin internetpalvelussa. Muiden kuin yhteystietojen osalta tiedon korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: asiakaspalvelu@happia.fi. Vierailijat voivat myös pyytää tietojensa poistamista, mikäli heistä kerätyt tiedot ovat virheellisiä, turhia tai puutteellisia, eikä lainsäädännöstä aiheudu muuta laillista velvoitetta kyseisten tietojen säilyttämiselle.

Kirjallisesti ilmoitettuna asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat: Nimitiedot ja henkilötunnus.

Tietojen virheettömyys tarkistetaan väestörekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtivat pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt. Asiakas voi korjata vain omat yhteystiedot.

 

15. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää Happia Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa verkkopalvelussa, sähköpostitse asiakaspalvelu@happia.fi Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi ja henkilötunnus.

Lisätietoja: lue myös käyttöehdot.