Breikkeri koulu -demo

 

Breikkerin avulla harjoitellaan ihmisenä ja kansalaisena kasvamisen perustaitoja, jotka ovat osa opetussuunnitelman laaja-alaista osaamista. Breikkeri auttaa alakoululaisia näiden taitojen harjoittelussa – oppilaan kokonaishyvinvointia vahvistaen ja opettajan työtä helpottaen.

 

Breikkerin tehtävät vahvistavat lapsen itsetuntemusta, tunne-, vuorovaikutus- ja läsnäolotaitoja sekä rakentavat turvallista ja hyväksyvää yhteisöä. Toiminnallisen toteutuksen ansiosta tehtävät lisäävät myös oppilaiden liikettä, aktiivisuutta ja oppimisen iloa. Ei pelkästään taukojumppaa liikunnan, vaan myös toiminnallisuutta oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi.

 

Oppilaiden on hyvä oppia tunnistamaan omaa luontaista rytmiään ja vireystilansa ylläpitämisen keinoja. Siksi open on hyvä mahdollistaa erilaisten oppijoiden luontaiset taipumukset eri menetelmin ja erilaisissa toimintaympäristössä esimerkiksi pienryhmätyöskentelyn avulla, aina ei tarvitse koko luokan tehdä samaa. Tähän Breikkeri tarjoaa monenlaisia tehtäviä. Oppilaita kannattaa myös osallistaa tutkimaan tehtävien erilaisia toimintamahdollisuuksia.

 

Alla koottuna 5 päivän suunnitelma rytmittäen koulupäivää Breikkeri-konseptin mukaan. Suunnitelmassa aamu- ja iltapäivän tehtävä oppimisen tukemiseen ja keskittymiskyvyn ylläpitämiseen. Breikkeristä löydät useita samankaltaisia tehtäviä valmiina, jotka joko aktivoivat tai rauhoittavat toiminnallaan. Osa tehtävistä sopii myös kotitehtäviksi.


 


 

Kurkkaa miltä Breikkeri alakoulussa näyttää

 


 


 

1. päivä, aamu: Mitä sinulle kuuluu? – kirjoita, piirrä tai askartele

 

 

Ohjeet opelle:

 

Oppilas tarvitsee kynän ja paperia tai erilaisia kierrätysmateriaaleja askartelua varten. Laita taustalle jotain rauhallista musiikkia soimaan työskentelyn ajaksi, Breikkeristä löytyy valmis musapankki, jossa eri tunnelmiin musiikkia. Ajankäyttöä tehtävään voi säädellä, tuotoksen voi tehdä 5-10 minuutissa tai antaa enemmän aikaa. Tehtävän voi purkaa keskustellen.

 

Ohjeet oppilaalle:

 

Tunnustele, miltä sinusta tuntuu nyt.
Kirjoita itsellesi kirje, piirrä tai askartele teos, jonka avulla vastaat kysymykseen, mitä sinulle kuuluu. Sinulle nousee varmasti monia tuntemuksia mieleen: ehkä haluat kertoa asioita, joita olet lähiaikoina kokenut ja havainnut. Ehkä jokin asia mietityttää tai huolettaa. Ehkä olet innoissasi ja kiitollinen jostakin tai toivoisit jonkin asian toteutuvan. On ihan tavallista kokea erilaisia tuntemuksia, jotkin asiat tuottavat meille iloa ja antavat meille voimaa. Toiset asiat vähän harmittavat ja väsyttävät meitä. Voit miettiä, voitko itse vaikuttaa tai muuttaa jotenkin harmittavia asioita paremmiksi. Palaa iloa tuottaviin asioihin ja paina ne mieleesi antamaan voimaa päivään.

 

Sopii myös kotitehtäväksi.


 


 

1. päivä, iltapäivä: Blokin jumijami

 

Tämä hauska taukojami Blokin kanssa antaa energiaa iltapäivän työskentelyyn. Breikkerissä on erillinen osio erilaisille taukojameille: energian purkamiseen ja aktivointiin, rauhallisempaan venyttelyyn ja herättelyyn, tunteiden säätelyyn kuten suositut Ragejami ja Piristysjami sekä kirjan kanssa toteutettavaan jamitteluun.

 


 


 

2. päivä, aamu: Järjestele paikkasi, rakenna yhteisöllinen oppimisen ympäristö

 

 

Ohjeet opelle:

 

Mieti yhdessä oppilaiden kanssa, voisiko työskentelytilaa muokata ja vaihtaa järjestystä tukemaan erilaista oppimista? Miten huomioisitte aistiärsykkeet tilan mahdollistajina? Jokin paikka voisi olla värikylläinen, jokin hiljainen soppi, jokin mukavan pehmeä ja lämmin olla lattialla.

 

Millainen on keskustelun kokoontumispaikka? Voisiko koulupäivää jaksottaa eri paikoissa työskentelyyn yksilölliset tarpeet huomioiden? Yksi kokonaisuus tietyssä paikassa sen mukaan, toivooko oppilas hiljaista työskentelyä, ryhmätyöskentelyä tai hyvin toiminnallista ja liikkuvaa työskentelytapaa. Tämän voi koota vaikka luokan taululle ja kukin käy merkkaamassa paikan, jossa toivoisi saavansa työskennellä esim. aamupäivässä – iltapäivässä.

 

Jokainen ryhmässä on tärkeää osallistaa ja kuulla toiveita. Rakentakaa yhdessä. Keksikää eri paikoille nimet.
Breikkeristä löytyy erilaisiin toimintaympäristöihin kuten pieniin tiloihin, siirtymätilanteisiin, ruokailuun, pihalle, välitunneille ja metsään sopivia tehtäviä.

 

Ohjeet oppilaalle:

 

On merkittävää omalle hyvinvoinnille ja oppimiselle, millaisessa ympäristössä toimii.
Siivoa ja järjestele oma paikkasi. Millainen on sinulle mieluisa oppimisen ympäristö.

 

Sopii kotitehtäväksi: siivoa ja järjestele oma huone mieleiseksi.


 


 

2. päivä, iltapäivä: Ömppien ergonomiavinkit

 

Ohjeet opelle:

 

Ergonomia-vinkit on koottu yhdessä fysioterapeutin kanssa ja niitä on hyvä oppilaiden kanssa kokeilla rauhassa, samalla saadaan taukojumppaa ja vireystila säilyy. Tärkeintä olisi vaihdella asentoja päivän aikana, liikkua ja hyödyntää myös seisoma-asentoja. Oppilaita voi pyytää tuomaan tyynyn kotoa.

 

 

Ohjeet oppilaalle:

 

Alusta, jolla istut ja etenkin työskentelet tulisi olla napakka, ei liian pehmeä. Pehmeällä alustalla selkä helposti pyöristyy.

 

Jalat pitäisi ulottua tukemaan lattiasta ryhdikästä istuma-asentoa, mikäli istut liian korkealla, laita jalkojen alle esim. tyyny tai muu koroke.

 

Polvitaipeen alle tulee mahtua oma nyrkki, polvitaipeen ja alustan väliin, jotta veri pääsee kunnolla kiertämään jaloissa.

 

 

Vaihda työskentelyasentoa välillä lattialle vatsalleen.Saat tällöin tuen parhaiten tyynystä, jotta jaksat kannatella ylävartaloa ylhäällä. Älä roiku lysyssä niin, että olkapäät ovat korvissa, vaan ojenna niska ja kaula pitkäksi. Kyynärpäiden kulma n. 90 astetta.

 

 

Näyttö tulisi olla silmien / katseen alapuolella. Näytön tulisi olla riittävällä etäisyydellä, riittävän lähellä ja tekstin tarpeeksi isoa, jotta sinun ei tarvitse kurottautua eteenpäin katsoaksesi sitä. Näytön kirkkautta kannattaa säätää itselle sopivaksi. Jalat tukevasti lattiassa, selkä suorana ja hartiat rentona. Selkänoja on tarpeen pidempään työskennellessä, jotta se tukee asentoa. Voit laittaa tyynyn tai vaikkapa jonkun vaatteen selän ja tuolin väliin, mikäli et saa riittävästi tukea selkänojasta. Jalkojen alle voit laittaa tarvittaessa jonkin korokkeen, jotta ne eivät heilu ilmassa.

 

 

Kun kirjoitat tai piirrät istuen pöydän ääressä, kyynärpäiden tulisi olla tukevasti pöydän päällä eli tarkista, että tuoli on riittävän lähellä pöytää. Kyynärpäissä leveä asento, jotta se tukee etenkin yläselän pysymistä suorana.
Tiesitkö, että pää painaa 4-5kg, jos roikotat sitä pitkään alaspäin, niska-hartiaseutu jumittuu.
Voitte yhdessä kaverin kanssa kokeilla ja havainnoida erilaisia asentoja.
Mikä tuntuu hyvältä?


 


 

3. päivä, aamu: Kehukäytävä

 

 

Ohjeet opelle:

 

Muodostakaa oppilaiden kanssa tai pienemmissä ryhmissä käytävä tai sola, jossa . Vuorotellen kukin kävelee hitaasti päästä toiseen ja sen aikana muut kehuvat häntä.
Breikkeristä löytyy erilaisia toiminnallisia tehtäviä, joissa huomioidaan kaveritaidot monipuolisesti.

 

Ohjeet oppilaalle:

 

Jokainen meistä kaipaa välillä kuulla jotain kivaa itsestämme. Nyt pääset harjoittelemaan positiivisen palautteen antamista ja saamista. Minkä kivan jutun ja tsempin haluat antaa tänään luokkatoverillesi? Kuuntele myös tarkoin kehuja, joita saat ja ota ne hyvillä mielin vastaan, olet ne ansainnut! Kun olet kävellyt käytävän läpi sano KIITOS.


 


 

3. päivä, iltapäivä: Aurinkojami

 

Tämä hauska taukojami Egin ja Blokin kanssa antaa energiaa iltapäivän työskentelyyn.

 

Breikkeristä löytyy taukojamien lisäksi useita muita liikunnallisia välipaloja ilman musiikkia, osassa otetaan kontakti kaveriin, osa toteutetaan itsenäisesti.

 


 


 

4. päivä, aamu: Ajatusvirtaa piirtäen, liikkuen tai kirjoittaen

 

 

Ohjeet opelle:

 

Toisinaan ajatus ei oikein kulje ja kaipaa luovuudelle tilaa ja inspiraatiota. Toisinaan taas kaipaa jotakin rauhallista hiljaista välitehtävää, jotta voi palauttaa oppilaiden keskittymiskykyä. Seuraavassa tehtävässä puretaan ajatusvirtaa 5min ajan piirtäen, kirjoittaen tai tekemällä hullunkurisia asentoja. Idea on tehdä asiaa sen kummemmin miettimättä, tyhjentää vain ajatukset paperille tai liikkeeksi. Oppilaat voi jakaa kynätyöskentelijöihin ja liikkujiin. Liikkujat hyppimään ja pomppimaan eri tilaan hetkeksi.

 

Breikkerissä on useita hiljentymistä, keskittymiskykyä tukevia ja tarkkaavaisuutta suuntaavia välipalatehtäviä. On huomioitu erilaiset oppijat: osa kaipaa liikunnallista energian purkua ja toiset kaipaavat hiljaista toimintaa.

 

Ohjeet oppilaalle:

 

Nyt ei ole tarkoitus tehdä hienoa ja virheetöntä, vaan ensimmäistä, joka juolahtaa mieleen vaikkei siinä olisi mitään järkeä. Jos piirrät, pidä kynä koko ajan paperissa kiinni ja piirrä mitä tahansa kuvioita, koukeroita tai kuvia.

 

Jos kirjoitat, kirjoita sanoja ja lauseita omista sen hetkisistä tuntemuksista, iloista, onnentunteista, murheista, ärsytyksistä tai mitä mieleesi juolahtaakaan.

 

Jos liikut, voit vaikka laittaa musiikkia taustalle, jos se auttaa sinua. Liikuskele ja tee asentoja. Pura kehollasi tuntemuksia.


 


 

4. päivä, iltapäivä: Tuolin ylitys ja alitus

 

 

Ohjeet opelle:

 

Jokaisella oppilaalla on oma tukeva tuoli. Idea on keksiä mahdollisimman monta erilaista tapaa ylittää, alittaa ja kiertää tuoli. Tuolilla voi keksiä myös uusia istumistapoja. Nyt saa luvan kanssa venkoilla, yksinkertainen taukojumppa. Aseta esim. 3min ajaksi liikkumiseen ja laita halutessasi musiikkia taustalle.
Breikkeristä löytyy yksinkertaisia liikuntatehtäviä, jotka soveltuvat omalla paikalla tehtäväksi suhteellisen pienessäkin tilassa.

 

Ohjeet oppilaalle:

 

Kokeile, miten eri tavoin voit ryömiä, kiivetä, istua ja kiertää tuolia. Montako erilaista tapaa keksit? Voit toistaa samoja tapoja useita kertoja.


 


 

5. päivä, aamu: Vaikuta

 

 

Ohjeet opelle:

 

Muodostakaa pieniä ryhmiä. Ryhmät valitsevat luokan tai koulun kehittämiseen liittyvän yhden asian, joka heidän mielestään kaipaa parannusta tai jonka haluaisivat kokonaan muuttaa. Ryhmät kokoavat asian puolesta julisteen.

 

Ohjeet oppilaalle:
Miettikää ryhmässä yksi asia, joka teidän mielestänne tulisi muuttaa luokassa tai koulussa. Miettikää keinot ja ratkaisut, miten asian toteuttaisitte ja perustelut, miksi asia on mielestänne tärkeä. Kirjatkaa asiat julisteeksi. Esitelkää julisteet muille ja miettikää yhdessä, voisitteko toteuttaa nämä asiat.


 


 

5. päivä, iltapäivä: Parijamittelu

 

Tämä hauska taukojami Blokin ja Bigin kanssa antaa energiaa iltapäivän työskentelyyn. Osa Breikkerin jameista toteutetaan pareittain.

 


 


 

<< Takaisin

 

Tilaa Breikkeri!