Toiminnallinen

Kuntojamit kaverin kaa

2-10 min.

Komentokeskus

5 min.

Kehukäytävä

5-10 min.