Rauhoittava

Ikkunavisa

5-10 min.

Kehukäytävä

5-10 min.